Hva er en afasikontakt?

En afasikontakt er en godkjent likeperson som selv har erfaring med afasi. Afasikontaktene har fått skolering og godkjenning av Afasiforbundet i Norge. Afasikontaktene har taushetsplikt og arbeider i tråd med etiske retningslinjer.

Litt om oppgaver

• Kontakte nyrammede afatikere og deres pårørende så snart det er mulig/ønskelig
• Være medmenneske i en vanskelig situasjon
• Informere om hvordan afasi kan oppleves, for den rammede og for de pårørende
• Informere om rettigheter
• Motivere for trening
• Bidra til å forebygge isolasjon