Tilbud på medlemskap

Fra 1. oktober kan du bli medlem i Afasiforbundet og en av våre lokalforeninger for kr 50,- ut året. Stå sammen med oss i kampen for bedre oppfølging og en bedre afasihverdag.

Bli med i en av våre mange lokalforeninger for hyggelig samvær og et sosialt miljø.

Lenke til innmelding: http://afasi.no/Lokalforeninger/Innmelding

Kryss av for "medlem ut året. Medlemskapet gjelder ut 2017.

Full pris på medlemskap er kr 250. Støttemedlemmer betaler kr 200 og husstandsmedlemmer kr 100.

Du kan også ringe 22 42 86 44 eller sende epost til afasi@afasi.no