Temamøter på Aker sykehus

Her er en oversikt over høstens temamøter på Aker sykehus for slagrammede og deres pårørende. 

Første møte er fredag 22. september 11.00 - 13.30

Første møtet er fredag 22. september 11.00 - 13.30
Da skal vår sosionom Anne Beate Krogh snakke om hvilke muligheter og rettigheter slagrammede og deres pårørende har etter hjerneslaget.

Fredag 13. oktober kl. 11.00 – 13.30
Hverdagsmestring og –rehabilitering etter utskrivelse
Representant og bruker fra Søndre Nordstrand forteller om hvordan slagpasienter følges opp i bydelen, - et eksempel på hvordan hverdagsrehabilitering kan og bør fungere.

Fredag 17. november kl. 11.00 – 13.30
- Medisinske forhold og behandling etter hjerneslag
Ved overlege ved Seksjon for hjerneslag

Læringstilbudet er et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

H17 Brosjyre temamøter OUS.pdf 848,93 kBH17 Temamøter OUS - plakat.pdf 114,89 kB